Eroare
Imprimare

Comunicat finalizare proiect „Promovarea produselor turistice ale comunei Cristian”

Proiectul „Promovarea produselor turistice ale comunei Cristian", cod SMIS 26206, a fost depus de Comuna Cristian în cadrul Axei prioritare 5 cu titlul "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pe Domeniul major de intervenţie 5.3 – "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică". 

Activitățile proiectului au cuprins: Promovarea produsului turistic al comunei Cristian prin activități de marketing, realizarea a 4 spoturi Tv –pentru promovarea festivalurilor ce au avut loc; Organizarea a 4 evenimente culturale și artistice care să atragă turiștii și să prezinte atracțiile și specificul zonei: Festivalul Drumul Pâinii ediția I și ediția II, Festival Șezătoarea copiilor la Cristian, Festivalul Roainei. Crearea unui portal de informații electronic utilizat ca un ghid al localității și al turismului din zona; Realizarea unui studiu de marketing pentru promovarea turistică a comunei Cristian; Editarea de materiale publicitare – pliant Cristianul turistic, ghid turistic, prezentare Cristian, DVD-uri prezentare Cristian, revista de turism, film documentar, 20 de placute de promovare si ghidare.

Aceste activități au condus la creșterea numărului de turiști atrași în zonă. Valoarea totală a proiectului s-a ridicat la 764.300,00 lei. Durata proiectului a fost de 24 luni.

Comunicat final_CRISTIAN